1. Šentjur tour Med sadovnjaki do Ponikve in Žičke kartuzije ter vinogradi v Dramlje

Moto poti Šentjur tour je »Zdrav duh v zdravem telesu« (»mens sana in corpore sano«). Pot preobrazbe, notranje in zunanje po prevoženih 42 km. Vozimo se po krajih, kjer so svoj odtis v času in prostoru pustili ljudje širokega duha (A.M. Slomšek, Blaž Kocen, dr. Stanko Buser), kjer lahko začutimo blagodejno energijo posvečenih svetišč – cerkva, Žičke Kartuzije, naravnih točk dobrega počutja ter vplivom vinogradniške pokrajine. Kjer se srečamo z gostoljubnostjo prebivalcev in slastnimi dobrotami kmečkih turizmov. V pomladnem času nas s svojo enkratnostjo lahko razveseli velikonočnica ali le valovita pokrajina in ta dober občutek zadovoljstva, ki ga doživimo, ko nam nekaj uspe.

The Šentjur tour motto is “a sound mind in a sound body” (»mens sana in corpore sano«). The path of inner and outer transformation after 42 km of mixed roads. We drive through places where men of broad spirit left their impact (blessed Anton Martin Slomšek, Blaž Kocen, dr. Stanko Buser) where we can feel the pleasant energy of hallowed temples – churches, Chaterhouse Žice, natural spots of wellbeing. Where we are met with hospitability of locals and delicious cuisine at tourism farms. In the spring we are greeted by the protected Pasque Flower in bloom and by the rolling countryside. And most importantly by the feeling of satisfaction when we achieve something.

Dolžina: 42 km (asfalt in makadam)
Trajanje: celodnevna krožna tura
Zahtevnost: srednje zahtevna

Potek poti:
DRAMLJE – LAZE PRI DRAMLJAH – RAZBOR – HOTUNJE – ŽELEZNIŠKA POSTAJA PONIKVA – UNIŠE – PONIKVA – BOLETINA – OKROG – SRŽEVICA – POLŽANSKA GORCA – DOLGA GORA – OTROŽNO PRI PONIKVI – SLATINA PRI PONIKVI – LUTRJE – LOVSKI DOM PONIKVA – SLATINA PRI PONIKVI – KRABERK – ŠKEDENJ – ŠPITALIČ – ŽIČKA KARTUZIJA – STARE SLEMENE – STRAŽA NA GORI – BELA GORA – ZALOG POD URŠULO – DRAMLJE

Zemljevid poti s ponudbo in zanimivostmi

Total distance: 42.03 km
Max elevation: 525 m
Min elevation: 272 m
Total climbing: 1255 m
Total descent: -1255 m
Total time: 04:05:40
Download

Zanimivosti in ponudba ob poti:

 • Arzenakova domačija,
 • Slomškova rojstna hiša,
 • sv. Uršula med drameljskimi vinogradi,
 • ranč Shire pod Uršulo,
 • Mastenovi ribniki,
 • Spominska hiša Blaža Kocena,
 • rastišče velikonočnice,
 • ponikovski kras,
 • turistična kmetija Zdolšek – Hiša s tradicijo,
 • Ekološka kmetija Zdolšek,
 • turistična kmetija Fatur,
 • turistična kmetija Jager,
 • Žička Kartuzija in Gastuž

Podrobnejši opis poti:
Trasa je krožna in razgibana z dvema daljšima vzponoma 200 m – 250 m višinske razlike. Lahko jo prevozimo v večih etapah. Priporočena je desna smer vožnje. Izhodiščne točke so lahko Ponikva (železniška postaja) ali Šentjur (TIC/železniška postaja) ali Dramlje. Če začnemo kolesarski izlet v centru Dramelj nadaljujemo pot v smeri proti vinogradniškemu hribu s cerkvico sv. Uršule na vrhu in čudovitim pogledom na Celjsko kotlino, Bohor, Rifnik. Po makadamski podlagi se med vinogradi spustimo v Šedino, mimo ranča Shire (Shire je pasma velikih vlečnih konj, ki izvira iz Anglije) pod Uršulo naprej proti naselju Razbor. Pot nas pelje po kmetijski krajini, skozi gozdove in razloženo naselje Razbor do večjega naselja Hotunje. Predlagamo še kratek oddih za malico ob Mastenovih ribnikih. Po okrepčilu nadaljujemo pot do železniške postaje Ponikva. Pri prečkanju železniškega prehoda zavijemo desno v smeri Uniše, še prej si spočijemo pogled na kostanjevem drevoredu. Peljemo se mimo rojstne hiše blaženega Antona Martina Slomška, verskega in narodnega buditelja v Unišah.  Po ogledu rojstne hiše ali samo kratkem postanku nadaljujemo pot skozi jabolčne nasade do cerkvice sv. Ožbalta, ki stoji na hribčku nad Ponikvo, kjer se nam razprostira pogled na center Ponikve, Konjiško goro in valovito okoliško pokrajino. Spustimo se v center Ponikve mimo osnovne šole Blaža Kocena, kjer so na označevalni tabli označene tematsko – učne poti po Ponikvi. Naša trasa se delno prekriva z enim krakom teh poti. Če si želite dodatnega pohajkovanja po teh poteh, najdete podrobne informacije na spletni strani TOD Ponikva. Nadaljujemo s spustom v dolino, peljemo se mimo rastlinske čistilne naprave ter za tem zavijemo levo, kjer nas čaka rastišče endemita velikonočnice na Boletini. Za ogled rastišča je najprimernejši čas marec/april, ko cvetlica zacveti v prelepi vijolični barvi. Po ogledu nadaljujemo z blagim vzponom mimo table za vinotoč Šmid in table kmetija Buser – lončarstvo do Okroga, mimo Hiše s tradicijo Zdolšek, kjer je vsak toplo sprejet. Po ponikovskem osamelem krasu se po dolini med travniki in njivami pripeljemo v Srževico, vozimo naravnost (oz. se držimo desne smeri vožnje) vse do gozda, kjer zavijemo levo in se po gozdni poti spustimo v lepo valovito dolino vse do glavne ceste, po kateri vozimo cca 50 metrov in zavijemo levo ter se povzpnemo v vinogradniško območje Polžanske Gorce in Dolge Gore. Še pred vrhom na križišču zavijemo v smeri proti naselju Dolga Gora in nato desno mimo Arzenakove domačije, stare več kot 250 let. Nadaljujemo v smeri naselja Dolga gora, kjer v križišču zavijemo levo proti Dolgi gori, mimo gasilskega doma. Peljemo se naravnost, v večjem križišču zavijemo levo proti Ponikvi. Po cca 2 km se pripeljemo do table za naselje Slatina pri Ponikvi, kjer zavijemo desno. Vozimo naravnost po glavni cesti in se z več manjšimi vzponi in spusti pripeljemo do križišča v vasici Lutrje, kjer zavijemo skrajno desno navkreber in po cca 2 km še desno mimo lovskega doma Ponikva in ekološke kmetije Zdolšek, kjer zavijemo levo na makadamsko cesto in se po gozdu pripeljemo v Kraberk. Sledi zavoj desno na asfaltno podlago in spust mimo vinogradov, turistične kmetije Krošlovi do križišča, kjer zavijemo levo proti Škednju, prečkamo manjši most in zavijemo levo na glavno cesto proti Žički Kartuziji, ki je bila leta 2015, ob 850 letnici razglašena za »spomenik državnega pomena«. V hladu samostanskega obzidja in zasluženi malici v najstarejši gostilni na Slovenskem, Gastužu, se povzpnemo levo na Stražo na Gori, po krajši, a strmejši poti (ali po daljši, panoramski, kjer se po dolini rahlo dvigujete približno 3 km in na vrhu naselja Sojek zavijete levo. Nadaljujemo po prednostni cesti, po spustu pridemo do križišča, kjer se držimo levo  vse do glavne ceste za Dramlje). Na vrhu klanca sledi spust proti dolini in Dramljam s čudovitimi razgledi na Bohor, Celjsko kotlino, Boč. Predlagamo postanek na turistični kmetiji Jager, kjer je prostor tudi za večjo skupino kolesarjev. Pri kmetiji zavijemo desno na makadamsko, manj prometno pot, ki nas vodi po vinogradniški pokrajini Bele Gore do Zaloga pod Uršulo, kjer se spustimo v Dramlje, če smo turo začeli tukaj.

KML datoteka za prikaz v Google Zemlji:

1_Sentjur_tour

Posted in kolesarske poti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*